Touch & Flow

Waarom yoga Touch & Flow?

Touch is dat wat iets teweeg brengt in jou, iets wat als positief of als negatief ervaren kan worden. Wanneer iets je raakt, is er de keuze om het toe te laten of je ervoor af te sluiten. Bij yoga word je uitgenodigd om alle negatieve en positieve indrukken bewust mee te maken ongeacht of deze als prettig of onprettig ervaren wordt, zonder er over te oordelen en met een milde houding naar jezelf.

Flow is met de stroom mee bewegen, in de stroom van het leven waarin je je op dat moment bevindt, zonder weerstand te geven aan dat wat er is of wat je voelt. Flow is ook een staat van ‘zijn’ waarin je volledig opgaat in wat je op dat moment doet. De ruimte om je heen en tijd vallen weg, je vergeet even jezelf, als het ware wordt je één met jouw beleving.

Touch & Flow betekent je te laten aanraken door het moment, wat dat ook is en met de (levens)stroom mee te laten bewegen. Het vraagt van je dat je je overgeeft aan het moment, de reactie die dat oproept zonder je te verzetten en met compassie. Als je weerstand of verzet opmerkt, wat heel normaal is, is daar niks mis mee en neem je het waar zonder er over te oordelen. Je laat het zijn. Vanuit hier ontstaat weer iets anders zoals rust en ruimte. Hierdoor wordt het makkelijker om bij je gevoel te komen, dat wat er werkelijk speelt in jou. Dit geeft verdieping, brengt je dichterbij jezelf en jouw waarden. Vanuit hier kan je meer in je kracht komen en leven vanuit je hart. Dat betekent yoga voor mij, zowel op de mat, als in het dagelijks leven!

touch-flow yoga flow aanraking energiestroom beweging rust ruimte kracht hart