Privacy

Verwerking van persoonsgegevens

Yoga Touch & Flow is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

Contactgegevens

  • Bedrijfsnaam: Yoga Touch & Flow
  • Contactpersoon: Judith Kloth
  • e-mail adres: touch4flow@admin

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Yoga Touch & Flow kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Yoga Touch & Flow, en omdat u deze zelf bij het invullen van een deelnameformulier verstrekt.  Yoga Touch & Flow kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • e-mail adres
  • Telefoonnummer

Waarom Yoga Touch & Flow gegevens nodig heeft

Yoga Touch & Flow verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.
Daarnaast gebruikt Yoga Touch & Flow uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren en administratief verwerken van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit yogalessen of workshops. Deze overeenkomst van opdracht wordt aangegaan door uw aankoop van een 10-rittenkaart, seizoens- of maand- abonnement. Tevens kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga Touch & Flow en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van informatie hierover, kan hij/zij dit schriftelijk laten weten (per e-mail bijvoorbeeld).

Computerprogramma’s en systemen die Yoga Touch & Flow gebruikt

  • Excel document
  • Gmail
  • Website via Vimexx (webhost)

Cookies of vergelijkbare technieken die Yoga Touch & Flow gebruikt

Yoga Touch & Flow gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe lang Yoga Touch & Flow uw persoonsgegevens bewaart

Yoga Touch & Flow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard na afloop van de laatste overeenkomst die met u tot stand is gekomen.

Delen met anderen

Yoga Touch & Flow verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar touch4flow@gmail.com. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yoga Touch & Flow en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Yoga Touch & Flow zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Yoga Touch & Flow wil u er tevens op wijzen dat uw de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Yoga Touch & Flow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.