Algemene voorwaarden

 1. De deelnemer aan een les oefent op eigen risico. Beoefen yoga, net als elke andere vorm van lichamelijke activiteit met respect en in acht neming van jouw persoonlijke beperkingen en mogelijkheden. Yoga Touch & Flow en de docent kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
 2. Als je medische klachten hebt, raadpleeg dan eerst je arts vóór je start met de lessen. Informeer bij zwangerschap, ziekte of andere klachten je yogadocent vóór aanvang van de les.
 3. Stel vragen als je een oefening niet begrijpt, voer geen oefeningen uit als je pijn ervaart,  en luister goed naar de signalen van je lichaam.
 4. De studio is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
 5. Draag makkelijk zittende kleding en doe je schoenen uit voordat je de yogaruimte betreedt.
 6. Beoefen geen yoga op een volle maag.
 7. Vanaf 15 minuten voor de start van de les ben je welkom. Kom op tijd naar je les. Na aanvang van de yogales wordt de deur niet meer geopend.
 8. Het geldende rooster en de tarieven staat op de website. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door Yoga Touch & Flow, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.
 9. Het lesgeld betreffende yogalessen en andere activiteiten (workshops) dient vooraf betaald te worden, bij voorkeur door overschrijving naar mijn rekeningnummer.
 10. Voor maandabonnementen geldt dat de betaling op de eerste dag van de maand voldaan moet zijn.
 11. Een maandabonnement beëindigen kan door schriftelijke opzegging, vóór het einde van een kalendermaand, met een opzegtermijn van een kalendermaand.
 12. Bij aanschaf van een 10-rittenkaart betaalt de klant voor 10 lessen die binnen 15 aaneengesloten weken te volgen zijn. Niet gebruikte lessen komen na deze 15 weken te vervallen.
 13. Gedurende de schoolvakanties, conform schoolroosters en op nationale feestdagen, worden meestal geen yogalessen gegeven. In het geval van (maand)abonnementen zijn deze ‘vrije’ dagen inbegrepen in het maandtarief. In het geval van rittenkaarten wordt de kaart automatisch verlengd.
 14. Yoga Touch & Flow zal aan alle vaste deelnemers van een les, tijdig melden wanneer een les onverhoopt niet door kan gaan. Er wordt dan een andere gelegenheid aangeboden om de yogales in te halen.
 15. Soms kunnen er tijdens een yogales korte fysieke aanrakingen zijn om de houding te corrigeren. Mocht dit niet op prijs gesteld worden, laat dit de docent dan weten. De docent zal de klant zo goed mogelijk vooraf laten weten dat er een fysieke aanraking zal plaatsvinden.
 16. Bij inschrijving heeft men de bovenstaande voorwaarden gelezen, en is men er mee akkoord gegaan.